Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos
 
 

Paieška archyve atlikta pagal tokius paieškos parametrus:

Rubrika: „Visos rubrikos“

Tipas: Pažintiniai straipsniai

Laikotarpis: Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

Rikiavimas: Pagal komentarų kiekį

Norėdami lengviau surasti dominantį įrašą, naudokitės archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijomis arba keiskite paieškos parametrus

visi straipsniai video
Archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijos
komentuojami skaitomiausi rekomenduojami naujausi
 
 
(13) 2013-10-07 1
Se­ni žmo­nės bu­vo iš­ras­ti pa­leo­li­te ir iš­to­bu­lin­ti XX a. am­žiu­je.
(13) 2013-10-13 5
<p style="font-style:italic">Nuo už­gniauž­tų pri­si­mi­ni­mų iki ne­tei­sin­gų liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mų, psi­cho­lo­gė <strong>Elizabeth Loftus</strong> pa­gar­sė­jo da
(13) 2013-03-10 7
<p>Vie&shy;nas iš tri&shy;jų žmo&shy;nių ku&shy;riuo nors gy&shy;ve&shy;ni&shy;mo me&shy;tu <a href="http://www.newscientist.com/channel/health/cancer/mg12517070.100">su&shy;sirgs vė&shy;žiu</a>
(12) 2013-04-03 2
<p style="font-style:italic">Nuo ap&shy;vers&shy;tą du&shy;be&shy;nį pri&shy;men&shy;an&shy;čios pra&shy;džios iki Didž&shy;iuo&shy;ju Ply&shy;ši&shy;mu vad&shy;ina&shy;mos pa&shy;baig&shy;os, n
(12) 2013-05-22 0
<p style="font-style:italic">Vi­zi­tas JAV o­ro pa­jė­gų ba­zė­je pa­ro­dė, kad bū­ti nuo­to­li­niu ka­ro lėk­tu­vo pi­lo­tu nė­ra pap­ras­tas už­si­ėm­im­as &ndash;
(11) 2013-03-20 5
Futuristiški lėktuvai švytinčiais sparnais, labai efektyvios vėjo turbinos, „žalesni“ automobiliai… ar jonizuotų dujų sluoksnis gali suteikti visus šiuos stebuklus?
(11) 2013-05-28 2
<em>Pla&shy;ne&shy;tų ieš&shy;ko&shy;to&shy;jas, <em>Kepler</em> te&shy;le&shy;sko&shy;pas, <a target="_blank" href="http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-33246/straip
(11) 2013-08-14 2
<p style="font-style:italic">Ko­dėl ne­bu­vo di­džiau­sio avia­ci­jos pa­sau­lio in­ži­ne­ri­jos ste­bu­klo pa­li­kuo­nių ir tik­riau­siai grei­tai ne­bus.</p>
(11) 2013-10-05 2
<p><em>Kas dabar vyksta pasaulyje?</em> Sunku viską sekti. Kai kurie faktai žinomi visiems, skaitantiems žinias. Nedarbas didelis. Augimas lėtas. Skalūnų dujos yra svarbus reikalas. Tačiau už
(11) 2013-07-26 0
<em>2005 me­tais sce­na­ri­jų raš­ym­o vad­ov­ėl­is už­kar­iav­o Ho­li­vu­dą – ir vi­si fil­mai at­ro­do to­kie pa­tys.</em>
(10) 2013-04-21 0
<p style="font-style:italic">Kas nu&shy;tin&shy;ka su&shy;si&shy;ti&shy;kus mū&shy;sų dviems di&shy;ding&shy;iau&shy;sioms tik&shy;ro&shy;vę at&shy;spind&shy;in&shy;čioms teo&shy;ri&shy;joms? Grei
(10) 2013-01-04 5
Tai gali skambėti neįtikimiau, nei žinia apie užšalusį pragarą, bet fizikai pirmą kartą sukūrė atomines dujas, kurių temperatūra žemesnė už absoliutų nulį. Ši technika atveria keliu
(10) 2013-10-02 4
<p style="font-style:italic"> Daug gy­vū­nų pa­de­da ki­tiems sa­vo gru­pės na­riams, daž­nai net­gi savo ne­nau­dai. Šia­me trum­pa­me kur­se pa­si­aiš­kin­si­me, kaip to
(9) 2013-02-10 2
Jei nežinočiau, kas tai yra, būtų sunku suprasti, kas šie daiktai prieš mane. Jų maždaug 20, sudėtų ant vertikalių medinių strypelių rėmo ir gaubiamų vaiduokliškų šešėlių, metamų
(9) 2013-09-23 0
<em>Erd­vė­lai­kio rai­bu­lių pa­ieš­kos ga­li su­krės­ti teo­ri­jas šiek tiek dau­giau, nei ti­kė­jo­mės</em>