Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos
 
 

Paieška archyve atlikta pagal tokius paieškos parametrus:

Rubrika: „Visos rubrikos“

Tipas: Pažintiniai straipsniai

Laikotarpis: Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

Rikiavimas: Naujausi pagal datą

Norėdami lengviau surasti dominantį įrašą, naudokitės archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijomis arba keiskite paieškos parametrus

visi straipsniai video
Archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijos
komentuojami skaitomiausi rekomenduojami naujausi
 
 
(0) 2013-12-07 0
<p style="font-style:italic"> Che­mi­jos pre­mi­ja bu­vo įteik­ta trims JAV dir­ban­tiems moks­li­nin­kams už su­kū­ri­mą kom­piu­te­ri­nio mo­de­lio, nu­ma­tan­čio su­d
(2) 2013-12-05 0
<p style="font-style:italic"> Tik­riau­siai nie­kas per­ne­lyg ne­abe­jo­jo, už ką šiais me­tais tu­rė­tų bū­ti skir­ta No­be­lio fi­zi­kos pre­mi­ja. Tai­gi, No­be­lio ko
(0) 2013-12-02 1
<p style="font-style:italic"> Ar­tė­jant gruo­džio 10-ajai, A. No­be­lio gi­mi­mo ir jo var­do pre­mi­jos tei­ki­mo die­nai, pats me­tas ap­žvel­gti šių me­tų lau­reatus ir j
(1) 2013-12-01 2
XVIII amžiaus pradžioje įtvirtinęs savo akademinį statusą Edmundas Halėjus susikoncentravo į darbą, kurį buvo pradėjęs daugiau nei prieš 20 metų. Mokslininko taikiklyje vėl atsidūrė kometų ir žvaigždžių orbitos.
(0) 2013-11-30 0
<p style="font-style:italic"> ŽIV-1, vi­ru­sas, su­ke­lian­tis AIDS, gar­sė­ja sa­vo su­ge­bė­ji­mu iš­si­suk­ti nuo imu­ni­nės sis­te­mos. Nau­jas ty­ri­mas ro­do, kad š
(0) 2013-11-30 0
Tikrąjį mokslo progreso variklį sudaro ne tiek pavieniai sensacingi atradimai, kiek ilgas ir sunkus darbas, renkant bei kruopščiai apdorojant gausią empirinę medžiagą. Kantrybė, įžvalgumas, matematiškai preciziškas tikslumas ir begalinis pažinimo troškimas – tai savybės, kuriomis pasižymėjo iškilusis XVII – XVIII amžiaus anglų mokslininkas Edmundas Halėjus (egzistuoja keli jo pavardės tarimo variantai, todėl lietuviškoje literatūroje sutinkamas dvejopas pavardės vertimas – Halėjus arba Halis).
(0) 2013-11-28 3
<p style="font-style:italic"> Dau­giau, nei 70 % Že­mės pa­vir­šiaus žvil­ga van­de­niu. Iš čia, aiš­ku, ir ki­lo pa­sa­ky­mas apie mė­ly­ną­jį mar­mu­ro ru­tu­liu­ką
(0) 2013-11-26 2
Kartkartėmis spaudoje pasirodo straipsniai, žadantys perversmą šiuolaikinėje elektronikoje. Pastaruoju metu perspektyviomis laikomos ir plačiai mokslininkų vystomos grafeno, anglies nanovamzdelių, kvantinio kompiuterio temos. Tačiau tai yra tyrimai, kurių naudą geriausiu atveju pajusime gal tik po kokio dešimtmečio. Pasaulyje vykdomi ne tik tokios tolimos perspektyvos tyrimai, bet ir turintys naudos jau rytdienai, ir reikia pasidžiaugti Lietuvos mokslas šiame kontekste nėra išimtis.
(5) 2013-11-26 5
<em>Kai kas nors pa­klau­sia, koks yra pats keis­čiau­sias ob­jek­tas vi­sa­to­je, at­sa­ky­mas bū­na prak­tiš­kai vien­bal­sis: juo­do­ji be­dug­nė. <br> Ko­dėl? Nes jos
(4) 2013-11-24 0
Ne­tik­ri pri­si­mi­ni­mai bū­din­gi vi­siems. Net­gi žmo­nės su iš­skir­ti­ne at­min­ti­mi kar­tais iš­si­gal­vo­ja, to ne­su­vok­da­mi
(20) 2013-11-22 0
<p style="font-style:italic"> Pri­si­min­da­mi cha­riz­ma­tiš­ko­jo JFK gy­ve­ni­mą ir ne­ti­kė­tą jo pa­bai­gą 1963 lap­kri­čio 22-ąją Da­la­se, ne­ga­li­me pa­mir­
(4) 2013-11-19 0
<em> Ne vi­sa­da su­vo­kia­me, kaip sti­priai pri­klau­so­me nuo pa­ly­do­vų, su­kan­čių ra­tus ap­link Že­mę. Pa­ban­dy­ki­me įsi­vaiz­duo­ti, ko­kį po­vei­kį pa­
(1) 2013-11-17 2
<p style="font-style:italic"> Fizikoje pribrendo būtinybė sukurti naują egzotiškų barioninių dalelių klasifikavimo sistemą. Tarptautinė aukštos energijos fizikos tyrėjų komanda tvirtina,
(0) 2013-11-17 5
<em>Nežemiško intelekto paieškos institutas (Search for Extraterrestrial Intelligence – SETI) protingos gyvybės visatoje ieško pastaruosius 29 metus. Žmonės tokių signalų ieško dar seniau
(61) 2013-11-15 3
<p style="font-style:italic"> Du perskaityti straipsniai sukėlė minčių apie mirtį bendrai ir mirties bausmę konkrečiai. Klausimas, aišku, kiek filosofinis, tad leidau sau pažvelgti ir parody