Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 

Įdomus faktas

Griežtų pažiūrų veganai Jungtinėse Amerikos Valstijose paprastai atsiskaito tik monetomis, kadangi JAV popierinės valiutos rašale yra gyvulinės kilmės riebalų, o kreditinių kortelių plastikui gaminti taip pat naudojami gyvuliniai riebalai.

TOP 5

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos
Nusiųskite patikusią informaciją savo draugams
Siunčiamame laiške bus nurodyta tokia straipsnio informacija
„Mažos ma­šinė­lės man la­bai pa­tin­ka…“ Pa­na­šu, to­kios nuo­mo­nės bu­vo ir šių me­tų No­be­lio pre­mi­jos ko­mi­te­to na­riai.<br />Ir šią pre­miją pa­dės su­pras­ti ries­tai­niai.<hr /><i>Spalio 5 dieną Stok­hol­me pa­skelb­ti 2016 me­tų No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tai che­mi­jos sri­ty­je. Jais tapo Jean–Pierre Sauvage, Fraser Stoddart ir Bernardas Feringa — žmo­nės, ku­riuos ga­li­ma va­din­ti vie­nos iš įdo­miau­sių che­mi­jos sri­čių pio­nie­riais: mo­le­ku­li­nių ­ma­ši­nų ir to­po­lo­gi­nių mo­le­ku­lių. Pa­si­aiš­ki­no­me, kaip su­megz­ti mo­le­ku­lę į mazgą, pa­da­ry­ti iš jos stū­mok­lį ar pa­ga­min­ti iš jos ki­tų mo­le­ku­lių su­rin­ki­mo li­ni­ją.</i>
Adresai
(Būtina)
El.pašto adresai, kuriais norite siųsti šią nuorodą.
1.
2.
3.
4.
5.
(Būtina)
Jūsų el.pašto adresas.
Jei norite, galite įrašyti savo komentarą