Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 

Įdomus faktas

Pačią pirmąją istorijoje knygą virėjams parašė Sicilijos graikas vardu Archestratus. Tai įvyko apie 350 metų prieš mūsų erą. Knyga pavadinta "Hedypatheia" ("Malonus gyvenimas").

TOP 5

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos
Nusiųskite patikusią informaciją savo draugams
Siunčiamame laiške bus nurodyta tokia straipsnio informacija
<em>Pa­gū­glin­kit ter­mi­ną „<a href="https://www.google.co.uk/?gfe_rd=ctrl&amp;ei=haopU9vPD67Y8geR04C4Cw&amp;gws_rd=cr#q=cancer" style="line-height: 1.6;" target="_blank" title="Cancer search">vė­žys</a>“ ir jums bus pa­teik­ti mi­li­jo­nai tin­kla­la­pių. YouTube vaiz­do įra­šų, ati­tin­kan­čių pa­ieš­ką „vė­žio gy­dy­mas“ skai­čius ir­gi pa­na­šiai kva­pą gniau­žian­tis.</p> <p>Bė­da, kad di­de­lė tos in­for­ma­ci­jos da­lis yra ge­riau­siu at­ve­ju ne­tik­sli, o blo­giau­siu – pa­vo­ji­ngai klai­di­nan­ti. Yra daug <a href="http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/" title="CancerHelp UK">įro­dy­mais pa­grįs­tų, len­gvai su­pran­ta­mų pus­la­pių apie vė­žį</a>, bet yra ir tiek pat, jei ne dau­giau, pus­la­pių, sklei­džian­čių mi­tus.</em>
Adresai
(Būtina)
El.pašto adresai, kuriais norite siųsti šią nuorodą.
1.
2.
3.
4.
5.
(Būtina)
Jūsų el.pašto adresas.
Jei norite, galite įrašyti savo komentarą