Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos
 
 

Paieška archyve atlikta pagal tokius paieškos parametrus:

Rubrika: „Visos rubrikos“

Tipas: Pažintiniai straipsniai

Laikotarpis: Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

Rikiavimas: Naujausi pagal datą

Norėdami lengviau surasti dominantį įrašą, naudokitės archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijomis arba keiskite paieškos parametrus

visi straipsniai video
Archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijos
komentuojami skaitomiausi rekomenduojami naujausi
 
 
(0) 2013-08-12 5
Vos atrastos kraujo grupės sulaukė didžiulio įvairiausių mokslininkų susidomėjimo. Per pastaruosius 50 metų jos buvo siejamos su daugybe dalykų – pradedant dietomis, polinkiu sirgti įvairiomis ligomis, baigiant charakterio savybėmis. Kurios iš šių teorijų yra pagrįstos moksliškai, o kurios – tik akių dūmimas?
(5) 2013-08-11 15
<p style="font-style:italic">Rug­pjū­tį įspū­din­giau­sias dan­gaus spek­tak­lis – per­sei­dų me­te­orų lie­tus. Jei no­rų iš­si­pil­dy­mais pa­gei­dau­ja­te ap­si­r
(21) 2013-08-09 3
<p style="font-style:italic"> Tau­tos die­nos pro­ga (08-09), no­ri­si skai­ty­to­jams pa­teik­ti ką nors y­pa­tin­ga, ką nors ne­kas­die­niš­ka. Šis prof. V. Stanley'io Vardžio
(6) 2013-08-07 3
<p style="font-style:italic">Vab­zdžiai ga­lė­tų bū­ti gre­sian­čios glo­ba­lios mais­to kri­zės spren­dim­as, bet ne to­kiu bū­du, kaip ma­no­te</p>
(2) 2013-08-04 7
<p style="font-style:italic"> Pa­sau­lio ir tau­tų is­tor­ij­os li­ni­ja nė­ra tie­si, – po­sūk­iai ir lū­žiai kei­čia ra­mią jos tėk­mę, iš­lais­vi­na įsi­sen­ėj­
(5) 2013-08-01 2
<p style="font-style:italic">Žmo­gaus e­vo­liu­ci­jos is­to­ri­ja at­ro­dė aiš­ki. Bet nau­ji at­ra­di­mai Af­ri­ko­je ver­čia mus šį į­si­vaiz­dav­imą ra­di­ka­liai
(0) 2013-07-29 1
„Mokslas gali būti įdomus!” – tai tiesiog šaukte šaukia įvairiose šalyse vykstantys mokslo populiarinimo festivaliai, siūlantys kiekvienam žmogui patirti atradimo džiaugsmą, naujovių ir mokslo magijos skonį. Festivaliai, laboratorijas perkeliantys į gatves, priartinantys prie žmonių, suteikiantys joms meninio žavesio bei poezijos, atlieka nuostabią funkciją, padedančią mokslo atradimus ir pasiekimus suprasti kiekvienam žmogui, net ir labiausiai nutolusiam nuo matematinių lygčių ir technologijų.
(65) 2013-07-29 12
Virgulių naudojimas ieškant vandens, mineralų, įvairiausių objektų ir netgi žmonių, turi milžinišką istoriją. Tasilio Adžere (Alžyras, Afrika) randami net 8000 metų senumo piešiniai, kuriuose galimai vaizduojami virgulininkai. Teigiama, jog šiuo menu užsiiminėjo šumerai, egiptiečiai, senovės graikai.
(11) 2013-07-26 0
<em>2005 me­tais sce­na­ri­jų raš­ym­o vad­ov­ėl­is už­kar­iav­o Ho­li­vu­dą – ir vi­si fil­mai at­ro­do to­kie pa­tys.</em>
(25) 2013-07-25 -36
Pati „alternatyvios medicinos“ kategorija reiškia, jog jai priklausančios gydymo rūšys nėra moksliškai įrodytos ir yra nepripažįstamos oficialiosios medicinos. Tačiau nuolat girdžiu klausimą: „O akupunktūra? Juk įrodyta, jog ji veikia, yra daugybė patikimų tyrimų, patys gydytojai ja naudojasi.“ Metas adatėlėmis pabadyti patį akupunktūros mitą.
(3) 2013-07-23 4
Mergina švelniai perbraukia ranka per savo plaukus. Vaikinas, prisiskaitęs pseudopsichologinių savipagalbos knygų apsidžiaugia: ji su manimi flirtuoja. Žodis po žodžio, jis atsiduria labai nepatogioje situacijoje, nes mergina nė iš tolo nebuvo susidomėjusi vaikinu. Tuo tarpu atlikto vienokio ar kitokio veiksmo priežastis greičiausiai buvo gerokai paprastesnė.
(50) 2013-07-22 1
<p style="font-style:italic"> Di­džio­ji Af­ri­kos da­lis dvi kar­tas bu­vo val­do­ma ko­lo­ni­ja. Šia­me straip­sny­je svars­to­ma, kad, prie­šin­gai kai ku­riems ne­se­niem
(3) 2013-07-19 0
<p style="font-style:italic"> Tai, ko tik­ie­si, ga­li su­sarg­din­ti. Bai­mė ga­li pa­da­ry­ti jus pa­žei­džia­mais. No­ce­bo ef­ek­to su­pra­ti­mas ga­li pa­dė­ti iš­v
(3) 2013-07-16 2
Halio kometa – tikriausiai žinomiausia ir daugiausiai legendomis apipinta kometa. Žmonijai ji pranašavo įvairiausius dalykus: nuo pasaulio pabaigos, iki karų baigčių. Pasakojama istorija, jog XV a. kometa netgi buvo atskirta nuo bažnyčios. Taip pat, su savo pasirodymu į šį pasaulį ji neva atvedė žymų rašytoją Marką Tveną bei iš čia pastarąjį ir išvedė.
(29) 2013-07-16 0
<p style="font-style:italic">Fak­tai a­pie svei­ka­tą, ko­rup­ci­ją ir pa­sau­lio gel­bė­ji­mą </p>