Mokslo ir technologijų pasaulis

Tokios istorijos Lietuvoje turbūt dar nėra buvę: atėmė diplomą iš skundą pateikusio studento
Publikuota: 2016-12-01

Lietuvos aukštojo mokslo padangėje – neeilinis įvykis. Blogai darbą atlikusią mokslinių darbų rašymo įmonę apskundęs studentas įkliuvo pats – nuspręsta panaikinti jo įgytą kvalifikacinį laipsnį ir atimti diplomą.

Visa ši istorija į viešumą iškilo daugiau nei prieš metus. Tada, 2015 metų liepą, Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto absolventas Danielius Bolotinas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) užpildydamas prašymą, kuriame skundė UAB „Studium Generale“.

Prašyme jis nurodė su šios įmonės atstovais sudaręs paslaugų teikimo ir konsultavimo sutartį, kurios objektas yra mokslinio tyrimo darbo atlikimas. Pasak D. Bolotino, vykdytojas nesilaikė visų sutartyje nustatytų terminų, pateiktas darbas buvo nekokybiškas, neatitiko tokiam darbui keliamų reikalavimų.

Tarnyba prašymą persiuntė Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri juo pasidalijo su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Ši savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl D. Bolotino galimai svetimo rašto darbo įteikimo VU kaip savo. Galiausiai nustatyta, kad šio studento baigiamajame darbe, įteiktame VU, yra 45 proc. sutapčių su „Studium Generale“ rengtu darbu, todėl nuspręsta, kad D. Bolotinas sukčiavo ir pažeidė universitete galiojantį akademinio sąžiningumo principą.

Todėl VU rektorius Artūras Žukauskas, po Senato pritarimo, pasirašė įsakymą dėl D. Bolotino bakalauro kvalifikacinio laipsnio panaikinimo. Studentui išduotas bakalauro diplomas ir jo priedėlis šių metų lapkritį paskelbti negaliojančiais.

Aiškina pasiekęs, ko norėjo

Į kuriozinę situaciją patekęs D. Bolotinas DELFI sakė nesitikėjęs, kad komisija, sugretinusi vieną iš jo pateiktų rašytų juodraščių su galutiniu darbu, rekomenduos anuliuoti diplomą.

Pasak jo, šiuo atveju nebuvo atsižvelgta į visą pateiktą medžiagą. Tačiau pernelyg dėl sprendimo jis aiškina nesijaudinantis, nes, iš dalies, pasiekė tai, dėl ko į VVTAT ir kreipėsi – pagreitinti įmonės, kuriai sumokėjo, uždarymą.

„Nuo šios įmonės nukentėjo ne vienas žmogus (tarp kurių buvo ir mano draugė), tad man tai buvo labiau principo reikalas. Tik prasidėjus visai šiai istorijai, jie greitai paskelbė bankrotą. Internete vis dar galima rasti pasipiktinusių buvusių klientų atsiliepimus apie juos“, – kreipimosi tikslą įvardijo pašnekovas.

Nemalonu, nes nuvylė artimuosius, bet sprendimas greičiausiai neturės didelės įtakos

Jis pasidžiaugė, kad nekokybiškai darbus atlikdavusi įmonė buvo uždaryta. Tiesa, pridūrė, kad nenustebtų sužinojęs, jog ji tiesiog tęsia veiklą kitu vardu. „Labiausiai nemalonu yra tai, kad nuvyliau tėvus ir senelį, o taip pat puikią dėstytoją, kuri man labai daug padėjo“, – pripažino D. Bolotinas.

Tačiau jis aiškino nemanantis, kad sprendimas panaikinti jo įgytą kvalifikacinį istorijos bakalauro laipsnį turės įtakos jo gyvenimui ar karjerai.

„Apie karjerą reiktų spręsti mano esamiems darbdaviams. Mano nuomone, darbo kokybę rodo ne diplomo turėjimas ar neturėjimas, o rezultatai“, – sakė dabartinis žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūros „Inspired“ TV medijos planuotojas.

Žinios VU nepranešė

Pasak D. Bolotino, po pirmo iš įmonės gauto darbo, kuris buvo visiškai netinkamas, jis savo darbą rašė savarankiškai ir iš įmonės pateikto darbo panaudojo tik dalį įvado ir 7 lapus dėstymo.

„Nesitikėjau, kad komisija, sugretinusi vieną iš mano pateiktų rašytų juodraščių su galutiniu darbu, rekomenduos anuliuoti diplomą, net neatsižvelgusi į mano pateiktą medžiagą. Kaip jie patys minėjo, jie netikrina medžiagos, o sulygina sutampančias vietas“, – tikino pašnekovas.

Jis taip pat aiškina apie VU rektoriaus pasirašytą sprendimą nieko nežinojęs, nes to jam niekas nepranešęs.

Į įmonę kreipėsi el. laišku

Tuo metu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba savo nutarime pateikia ir daugiau detalių apie šią istoriją. Iš pateiktos medžiagos matyti, kad 2014 m. spalio 13 d. D. Bolotinas kreipėsi į UAB „Studium Generale“ dėl minėto mokslinio tyrimo darbo: „<...> per 6 mėnesius reiktų parašyti baigiamąjį istorijos bakalaurinį darbą. <...> Ar turite specialistų, kurie galėtų tokį darbą parašyti?“

Iš D. Bolotino ir UAB „Studium Generale“ susirašinėjimo elektroniniais laiškais paaiškėjo, kad nuo lapkričio iki gegužės mėnesio vyko D. Bolotino baigiamojo bakalauro darbo rašymo procesas. Iš medžiagos, pateiktos VVTAT, matyti, kad D. Bolotino bendradarbiavimo su UAB „Studium Generale“ tikslas – mokslinio tyrimo darbas, kuris turėjo būti pateiktas gynimui mokslo ir studijų institucijoje.

Dėl D. Bolotino baigiamojo darbo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba kreipėsi į UAB „Studium Generale“, tačiau ši įmonė neatsakė ir jokių paaiškinimų, susijusių su D. Bolotino baigiamuoju darbu, nepateikė. Kontrolierius kol kas neturi jokių priverstinių priemonių gauti informacijos iš įstaigų, besiverčiančių rašto darbų rašymu ir pardavimu.

Darbą ta pačia tema bandė gintis antrą kartą

2015 m. spalio 5 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba kreipėsi į VU, buvo prašyta pateikti informaciją apie Danieliaus Bolotino statusą universitete ir baigiamojo darbo temą.

VU 2015 m. spalio 7 d. informavo, kad studentas D. Bolotinas sėkmingai baigė Istorijos fakulteto Istorijos nuolatinių bakalauro studijų programą. D. Bolotino baigiamojo darbo tema – „Žydų įmonių reklama Lietuvoje lietuvių kalba leistuose žurnaluose 1920–1940 m.: periodiškumas, dažnis, vaizdinės reklamos priemonės, tikslinė auditorija, struktūra ir dinamika“ (darbo mokslinis vadovas – doc. dr. Jurgita Verbickienė).

Mokslinė vadovė komisijai aiškino sutikusi vadovauti D. Bolotino darbui dar 2008 m. ta pačia tema, „tačiau tuo metu darbas nebuvo parengtas ar tiksliau net nepradėtas rengti, todėl nebuvo ginamas, studentas buvo pašalintas iš studijų.“ Ši tema nebuvo išplėtota, todėl studentui buvo leista atlikti analitinį bakalauro darbą.

Deja, darbo vadovė aiškino neišaugojusi nuoseklių darbo rengimo įrodymų: „išlikę variantai neperteikia mano konsultacijų masto, nes neturiu išsaugojusi laiškų, kuriuose siunčiau savo pakomentuotas darbo dalis“.

Ji nurodė, kad per pusmetį su studentu susitiko 3 kartus, jis daugiausiai esą buvo konsultuojamas elektroniniu paštu, paskutiniais mėnesiais – telefonu.

Sutapčių – 45 proc.

Savo ruožtu pats D. Bolotinas buvo pakviestas į susitikimą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje. Jo metu paaiškėjo, kad studentas rašyto mokslinio tyrimo darbo nepateikė gynimui. Jo gynimui buvo pateiktas paties D. Bolotino rašytas darbas, kurį studentas rengė paraleliai UAB „Studium Generale“. Tačiau jis du kartus pateikė darbo vadovei UAB „Studium Generale“ rašytą darbą kaip savo.

Taip pat D. Bolotinas teikė komentarus aptariamai įmonei, o sutarties su ja nenutraukė esą dėl to, kad mokslinio tyrimo darbą įmonė nuolat pildė, koregavo ir užbaigė. D. Bolotinas susitikimo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje dieną pateikė savo baigiamojo bakalauro darbo variantą, teiktą gynimui, ir mokslinio tyrimo darbo galutinį variantą, gautą iš UAB „Studium Generale“.

Atlikus šių dviejų darbų lyginamąją analizę, nustatyta, kad D. Bolotino baigiamasis darbas sutampa su UAB „Studium Generale“ pateiktu galutiniu mokslinio tyrimo darbu. Abiejuose darbuose rasta 45 proc. sutapčių (apskaičiuojant spaudos ženklus be tarpų), įskaitant ir mokslinės literatūros apžvalgą, t. y. remiantis kitų autorių teorijomis, įžvalgomis.

Įgytą laipsnį panaikino

VU atstovai DELFI aiškino, kad šį klausimą nagrinėjusios VU Istorijos fakulteto akademinės etikos komisija bei VU Centrinė akademinės etikos komisija vieningai pripažino, jog D. Bolotinas savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksą bei dėl to turėtų netekti VU Istorijos fakultete įgyto bakalauro kvalifikacinio laipsnio.

„Pažymėtina, jog vadovaujantis Vilniaus universiteto Statuto 8 straipsnio 6 dalimi, asmeniui suteiktą kvalifikacinį laipsnį (kartu ir atitinkamą diplomą), jeigu tas laipsnis buvo įgytas ar studijos buvo baigtos (kvalifikacija buvo įgyta) asmeniui šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos ar Universiteto teisės aktus, tarp jų ir Akademinės etikos kodeksą, Senato pritarimu panaikina Rektorius. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis Vilniaus universiteto 43 straipsnio 1 dalies 16 punktu, rektorius, po Senato pritarimo, pasirašė įsakymą dėl Danieliaus Bolotino bakalauro kvalifikacinio laipsnio panaikinimo“, – rašoma jų DELFI pateiktame atsakyme.